Organizace školního roku 2019/2020

Školní rok 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

I. pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020

II. pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020

 

Rozpis prázdnin a státních svátků

pro základní a střední školy, základní umělecké školy a konzervatoře.

V tomto období bude MŠ zjišťovat docházku dětí a podle situace může být provoz MŠ omezen.

                    

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019

 

 

 

Vánoční prázdniny v ZŠ budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí ve pátek 3. ledna 2020. Vyučování v ZŠ začne v pondělí 6. ledna 2020. 

 

Státní svátek: středa 1. ledna 2020

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.

 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro Jihomoravský kraj stanoveny:

17. února –  23. února 2020

 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna a pátek 10. dubna 2020.

Velikonoční pondělí 13. dubna 2020

Státní svátek: pátek 1. května 2020

Státní svátek: pátek 8. května 2020

Státní svátek: pondělí 6. července 2020

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července do pondělí 31. srpna 2020.

Školní rok bude ukončený v pátek 30. 6. 2020. 

 

Nový školní rok 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

 

 

 

Organizace provozu MŠ a předávání dětí ve školním roce 2019/2020

·        Do MŠ rodiče své děti přivádějí do 8,00 hodin. Později příchozí rodiče (např. z důvodu návštěvy lékaře atd.) svůj příchod do MŠ oznámí třídním učitelkám.Včasný příchod do MŠ je důležitý  nejen z důvodu adaptace dětí a zapojení do společných her, ale i z hlediska evidence dětí a evidence přípravy stravy. Pro děti s povinným předškolním vzděláváním platí docházka od 8,00 - 12,00 hod., omlouvání dle školního řádu.

·        Děti, které odcházejí z MŠ po obědě, si mohou zákonní zástupci převzít od 12,15 do 12,45. Děti, které odcházejí po odpočinku od 14,15 hodin do ukončení provozu MŠ. Mimo tyto určené časy je budova MŠ uzamčená. Rodiče si však mohou děti vyzvedávat kdykoliv na základě domluvy s učitelkami.

·        Při příchodu do MŠ rodiče osobně předají děti učitelce do třídy z důvodu jejich bezpečnosti. 

·        Na pracovišti MŠ Husova, Rajhrad se od 6,15 hodin všechny děti scházejí ve třídě Žabiček, odkud si je učitelky převezmou do kmenových tříd, kde pobývají až do ukončení jejich provozu (dle stanovených režimů). Poté je učitelky převedenou opět do třídy Žabiček, kde si je rodiče nebo jimi pověřená osoba vyzvednou nejpozději do ukončení provozní doby MŠ do 16,45 hodin.

-        Na pracovišti Modulární MŠ Husova, třída Motýlků,Myšek  se od 6,30 hodin všechny děti scházejí ve třídě Motýlků, odkud si je učitelky převezmou do své třídy Myšek, kde pobývají až do ukončení provozu třídy. Poté je učitelky převedenou opět do třídy Motýlků, kde si je rodiče nebo jimi pověřená osoba vyzvednou nejpozději do ukončení provozní doby MŠ do 16,30 hodin.

·        Na pracovišti MŠ Úvoz, Rajhrad předají rodiče děti učitelkám do třídy Koťátek od 6,45 hodin. Rodiče nebo jimi pověřená osoba si děti vyzvednou nejpozději do ukončení provozní doby do 16,15 hodin.

 

Organizační záležitosti provozu školy jsou zpracovány podrobně ve školním řádu MŠ, který je pro rodiče i zaměstnance školy závazný a v listinné podobě zveřejněný na nástěnkách všech pracovišť MŠ. 

 

 

 

                                                                                                                 

  

 

 

 

 

                                                                                 S