Organizace školního roku 2017/2018

Školní rok 2017/2018 začne v pátek 1. září 2017.

I. pololetí bude ukončeno ve středu 31. ledna 2018

II. pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018

 

Rozpis prázdnin a státních svátků

pro základní a střední školy, základní umělecké školy a konzervatoře.

V tomto období bude MŠ zjišťovat docházku dětí a podle situace může být provoz MŠ omezen.

Státní svátek:  čtvrtek 28. září 2017

                      

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017

 

 

Státní svátek: pátek 17. listopadu 2017

Vánoční prázdniny v ZŠ budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018. Vyučování v ZŠ začne ve středu 3. ledna 2018. Provoz MŠ bude obnoven v úterý 2. ledna 2018.

 

Státní svátek: pondělí 1. ledna 2018

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.

 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro Jihomoravský kraj stanoveny:

5. února –  11. února 2018

 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018

Velikonoční pondělí 2. dubna 2018

Státní svátek: úterý 1. května 2018

Státní svátek: úterý 8. května 2018

Státní svátek: čtvrtek  5. a pátek 6. července 2018

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 2. července do pátku 31. srpna 2018.

Školní rok bude ukončený v pátek 29. 6. 2018. Prázdninový provoz pouze dvou tříd bude do 20. 7. 2018.

 

Nový školní rok 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.

 

 

 

Organizace provozu MŠ a předávání dětí ve školním roce 2016/2017

·        Do MŠ rodiče své děti přivádějí do 8,00 hodin, poté se vchody z důvodu bezpečnosti uzamykají. Později příchozí rodiče (např. z důvodu návštěvy lékaře atd.) svůj příchod do MŠ oznámí zazvoněním na zvonek, který je umístěný u vchodových dveří. Včasný příchod do MŠ je důležitý  nejen z důvodu adaptace dětí a zapojení do společných her, ale i z hlediska evidence dětí a evidence přípravy stravy.

·        Děti, které odcházejí z MŠ po obědě, si mohou zákonní zástupci převzít od 12,15 do 12,30. Děti, které odcházejí po odpočinku od 14,15 hodin do ukončení provozu MŠ. Mimo tyto určené časy je budova MŠ uzamčená. Rodiče si však mohou děti vyzvedávat kdykoliv na základě domluvy s učitelkami.

·        Při příchodu do MŠ rodiče osobně předají děti učitelce do třídy z důvodu jejich bezpečnosti. 

·        Na pracovišti MŠ Husova, Rajhrad se od 6,30 hodin všechny děti scházejí ve třídě Ježků, odkud si je učitelky převezmou do kmenových tříd, kde pobývají až do ukončení jejich provozu (dle stanovených režimů). Poté je učitelky převedenou opět do třídy Ježků, kde si je rodiče nebo jimi pověřená osoba vyzvednou nejpozději do ukončení provozní doby MŠ do 16,30 hodin.

-        Na pracovišti MŠ Husova, třída Motýlků, Rajhrad předají děti učitelkám do třídy od 7,00 hod. Rodiče nebo jimi pověřená osoba si děti vyzvednou nejpozději do 16,00 hodin.

·        Na pracovišti MŠ Masarykova, Rajhrad předají rodiče děti učitelkám do třídy Myšek od 7,00 hodin. Rodiče nebo jimi pověřená osoba si děti vyzvednou nejpozději do 16,00 hodin.

·        Na pracovišti MŠ Úvoz, Rajhrad předají rodiče děti učitelkám do třídy Koťátek od 7,00 hodin. Rodiče nebo jimi pověřená osoba si děti vyzvednou nejpozději do ukončení provozní doby do 16,00 hodin.

 

Organizační záležitosti provozu školy jsou zpracovány podrobně ve školním řádu MŠ, který je pro rodiče i zaměstnance školy závazný a v listinné podobě zveřejněný na nástěnkách všech pracovišť MŠ. 

 

 

 

                                                                                                                 

  

 

 

 

 

                                                                                 S