Informace o nás ve školním roce 2017 - 2018

 

O nás

Mateřská škola Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace (dále MŠ), jejímž zřizovatelem je Město Rajhrad, sídlí na adrese Husova 509, 664 61 Rajhrad, kde je i ředitelství školy a školní jídelna.  MŠ má sedm věkově smíšených tříd s celodenním provozem.

Od 1. září 2010 došlo v MŠ k organizačním změnám. Byla navýšena kapacita z původně 90 na 108 dětí. K MŠ přibylo další pracoviště umístěné na adrese Masarykova 96. Zde v prostorách základní školy byla upravena třída pro potřeby dětí předškolního věku. Její kapacita je omezena na 18 dětí. Jejich stravování zajišťuje kmenová školní kuchyně. Třída Myšek je účelně vybavená přiměřeně vysokým nábytkem, hračkami i didaktickými pomůckami, které mají děti volně dostupné. Pro pobyt dětí venku jsou využívány převážně vycházky do blízkého okolí a školní hřiště.

Od 1. září 2011 byla navýšená kapacita MŠ na 118 dětí. Zvýšil se počet dětí na pracovišti MŠ Husova z 90 na 100 dětí.

Od 1. září 2012 vznikla nová třída pro 25 dětí na ulici Úvoz 666, Rajhrad a celková kapacita školy se zvýšila ze 118 na 143 dětí. Navýšená byla i kapacita školní jídelny ze 120 na 150 strávníků. |Nová třída Koťátka se nachází v klidné části města, dostatečně vzdálená od frekventované komunikace. Je účelně vybavená pro vzdělávání dětí.

Od 1. září 2015 vznikla nová budova MŠ- třída Motýlků na školní zahradě Husova, Rajhrad pro 28 dětí a celková kapacita školy se zvýšila na 171 dětí. Po rekonstrukci školní jídelny se zvýšila i kapacita ze 150 na 214 strávníků.

MŠ umístěná na adrese Husova 509  se  nachází v klidnější části města, stranou živých komunikací - mezi bytovou zástavbou a zástavbou rodinných domků. Jsou zde čtyři třídy (Berušky, Medvídci, Žabky a Ježci). Kapacita hlavní budovy MŠ je  100 dětí.  Ve svých kmenových třídách mají děti dostatečný prostor ke společným aktivitám, třídy jsou vybaveny novými hracími kouty a nábytkem, který odpovídá hygienickým a bezpečnostním normám. Neustále pořizujeme a doplňujeme didaktické pomůcky a hračky tak, aby děti měly možnost stále více a lépe rozvíjet svoji tvořivost, upřednostňujeme přírodní materiály, zejména dřevo. Všechny pomůcky a hračky, sportovní i hudební náčiní mají děti na dosah, mohou  využívat samostatného výběru. Rozlehlá hala i dlouhé chodby jsou celoročně využívány k prezentaci výrobků a dětských prací.

Všechny třídy mateřské školy, včetně pracoviště Masarykova 96 a Úvoz 666 mohou využívat velkou školní zahradu, která je osázená vzrostlými stromy i keři. Travnatou plochu děti využívají ke sportovním, relaxačním a rekreačním aktivitám. Děti zde mají zázemí - krytá pískoviště zastíněná pergolami, dřevěné herní prvky, lavečky a stolky. K osvěžení dětí v létě slouží nastálo zabudované sprchy s bazénkem, v zimních měsících děti využívají k sáňkování uměle navršený kopec.

 

Zápis do MŠ vyhlašuje ředitelka školy v měsíci dubnu, přijímány jsou děti zpravidla od 3 let věku, dle závazných kritérií o přijímání.

Údaje o škole

Zřizovatel :               Město Rajhrad, Masarykova 32, 664 61 Rajhrad

Adresa  školy :         Mateřská škola Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

                                Husova 509, 664 61 Rajhrad

Pracoviště MŠ:         Husova 509,Rajhrad - hlavní budova,  tel: 777 796 638, 547 229 541

                                                                  - přístavba modulární MŠ 730 871 061

                                Masarykova 96, 66461 Rajhrad, tel: 777 796 637

                                Úvoz 666, 664 61 Rajhrad, tel. 777 996 716

Ředitelka :                 Bc. Hana Hrdličková, tel. 732 999 006

Zástupkyně ředitelky : Bc. Monika Altrichter

Telefon :                    547229541

E-mail   :                   msrajhrad@volny.cz

Web    :                     www.msrajhrad.webnode.cz

IČ        :                    70999333

Provoz:   MŠ Husova 509, Rajhrad hlavní budova      6:30 - 16:30

                                                        přístavba              7,00 - 16,00

              MŠ Masarykova 96, Rajhrad -                       7:00 - 16:00

              MŠ Úvoz 666, Rajhrad -                                7,00 - 16,00

Kapacita školy : 171 dětí

Kapacita kuchyně : 214 strávníků

Kapacita školní jídelny - výdejny: 43 dětí

Počet tříd : 7

Počet pedagogických pracovníků : 15

Počet  provozních pracovníků  : 10