Informace o nás ve školním roce 2019 - 2020

 

O nás

Mateřská škola Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace (dále MŠ), jejímž zřizovatelem je Město Rajhrad, sídlí na adrese Husova 509, 664 61 Rajhrad, kde je i ředitelství školy a školní jídelna.  MŠ má sedm věkově smíšených tříd s celodenním provozem.

V letošním létě 2019 proběhla velká rekonstrukce elektroinstalace hlavní budovy. Zároveň se vyměnily plynové kotle a ostatní příslušenství v kotelně hlavní budovy za modernější a úspornější. Celá budova se musela vymalovat, v některých skladech, chodbách a šatnách a třídách vyměnit podlahové krytiny a koberce. Fotodokumentaci naleznete ve fotogalerii.

V létě 2018 se přistavěla nová třída v 1. patře  Modulární budovy MŠ na školní zahradě Husova 509 po 28 dětí. Tím byla celková kapacita MŠ zvýšena od 1. září 2018 na 181 dětí. Tato třída vznikla na základě stále se zvyšující potřeby rodičů na umístění dětí v MŠ. Zároveň tím bylo zrušeno odloučené pracoviště  umístěné na adrese Masarykova 96 pro 18 dětí. Tato třída byla vrácena Základní škole Rajhrad k užívání. Nábytek, hračky a vybavení z odloučeného pracoviště byl přemístěn do nové třídy, která bude postupně dále dovybavovaná.

Od ledna 2019  v suterénu budovy byla zhotovena keramická dílna, která je vybaveny keramickou pecí, vybaveny nezbytnými pomůckami a nábytkem. Dílna je využívaná nejen na odpolední kroužky, ale i pro výchovně vzdělávací práci pro všechny děti.  

MŠ umístěná na adrese Husova 509  se  nachází v klidnější části města, stranou živých komunikací - mezi bytovou zástavbou a zástavbou rodinných domků. Jsou zde čtyři třídy (Berušky, Medvídci, Žabky a Ježci). Kapacita hlavní budovy MŠ je 100 dětí.  Ve svých kmenových třídách mají děti dostatečný prostor ke společným aktivitám, třídy jsou vybaveny novými hracími kouty a nábytkem, který odpovídá hygienickým a bezpečnostním normám. Neustále pořizujeme a doplňujeme didaktické pomůcky a hračky tak, aby děti měly možnost stále více a lépe rozvíjet svoji tvořivost, upřednostňujeme přírodní materiály, zejména dřevo. Všechny pomůcky a hračky, sportovní i hudební náčiní mají děti na dosah, mohou  využívat samostatného výběru. Rozlehlá hala i dlouhé chodby jsou celoročně využívány k prezentaci výrobků a dětských prací.

Další 2 třídy (Motýlci,Myšky) se nacházejí v Modulární MŠ na zahradě Husova 509 a 1 třída (Koťátka) je umístěna na Úvoze 666.

Všechny třídy mateřské školy, včetně pracoviště Úvoz 666, mohou využívat velkou školní zahradu, která je osázená vzrostlými stromy i keři. Travnatou plochu děti využívají ke sportovním, relaxačním a rekreačním aktivitám. Děti zde mají zázemí - krytá pískoviště zastíněná pergolami, dřevěné herní prvky, lavečky a stolky. V zimních měsících děti využívají k sáňkování uměle navršený kopec. Zahrada Mateřská škola získala ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Národního programu Životní prostředí dotaci ve výši 500 tis. Kč na realizaci přírodní zahrady u Mateřské školy v Rajhradě dle projektové dokumentace Zahrada u MŠ v Rajhradě  - I. Etapa, 1. Část.  Zahrada byla obohacena o enviromentální výukové prvky a další dětské a zahradníé prvky, přibyla i výsadba nové zeleně. 

Mateřská škola zahrnuje školní jídelnu s kapacitou 214 strávníků a jídelnu - výdejnu na Úvoze s kapacitou 25 strávníků.

 

Údaje o škole

Zřizovatel :               Město Rajhrad, Masarykova 32, 664 61 Rajhrad

Adresa  školy :         Mateřská škola Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

                                Husova 509, 664 61 Rajhrad

Pracoviště MŠ:    

Husova 509,Rajhrad - hlavní budova,  tel: 777 796 638, 547 229 541

Přístavba modulární MŠ 730 871 061, 777 796 637

Úvoz 666, 664 61 Rajhrad, tel. 777 996 716

Ředitelka :                 Bc. Hana Hrdličková, tel. 732 999 006

Zástupkyně ředitelky : Mgr. Jaroslava Vlčková

E-mail   :                   msrajhrad@volny.cz

Web    :                     www.msrajhrad.webnode.cz

IČ        :                    70999333

Provoz: 

MŠ Husova 509, Rajhrad hlavní budova      6:15 - 16:45

                                         přístavba              6,30 - 16,30

MŠ Úvoz 666, Rajhrad -                                6,45 - 16,15

Kapacita školy : 181 dětí

Kapacita kuchyně : 214 strávníků

Kapacita školní jídelny - výdejny: 25 strávníků

Počet tříd : 7

Počet pedagogických pracovníků : 15

Počet  provozních pracovníků  : 10

spolufinancována Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Národního programu Životní prostředí.