Provozní řád

 

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY MŠ RAJHRAD

 

Vyplývá z vyhlášky ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.107/2005 Sb. o školním stravování  změny přílohy č.2 ze dne 23.12.2011

 

1. Školní jídelna zajišťuje stravování pro děti MŠ a její zaměstnance.

 

2. Žáci i zaměstnanci jsou ke stravování řádně přihlášeni.

 

3. Poplatek za stravování je stanoven finančním normativem dle  vyhlášky   

    o školním stravování č. 107/2005 Sb., v platném znění a vyhlášky č.84/2005 Sb.o závodním stravování, v platném znění takto :

                                    celodenní stravné dítěte MŠ nad 6 let ......................... 39,-   Kč

                                    celodenní stravné dítěte MŠ do 6 let ........................... 36,-   Kč

                                   

                                    pitný režim (zahrnuto ve stravném) …………………........ 3,- Kč

                                    

4. Stravné se platí bezhotovosní platbou nebo hotově vždy za stávající měsíc. Odhlášené obědy se odečítají ze  stravného o měsíc později. Peníze za stravné se vybírají každého 10.dne v měsíci, za měsíc září v pondělí 11. září 2017 v budově MŠ Husova 509, od 7,30 do 8,30 hod a od 10,00 do 14,30 hod.  u vedoucí školní jídelny paní Mátlové. Upřesnění plateb bude na nástěnce každý měsíc.

Platbu převodem je nutné dohodnout s vedoucí školního stravování školy.

č.účtu MŠ : 2028442379/0800

Trvalý příkaz : prosím nastavit od září 2017 do června 2018

celodenní stravné  dítěte do 6 let činí ..........  756,-Kč

                           -"-         nad 6 let činí .........  819,-Kč 

ŠKOLNÉ za měsíc činí :   450,- Kč   Děti poslední rok před vstupem do ZŠ školné NEPLATÍ ( děti narozené do 31.8.2012)

 

 

5. Obědy v první den nemoci dítěte se vydávají od 11,00 do 11,30 hodin. 

 

6. Odhlásit obědy je nutné 1 den dopředu. (Ráno již nelze oběd na tentýž den odhlásit.) V případě náhlého onemocnění dítěte si rodiče oběd vyzvednou   pouze první den.    

  

Rodiče mohou odhlašovat nepřítomnost svého dítěte přímo u vedoucí školního stravování na mail - adresu :  sjmsrajhrad@volny.cz

 a na tel: 777 796 638, 547 229 541

 

     Rodiče nahlásí přítomnost dítěte v MŠ vždy den před nástupem do MŠ!! 

 

 

 

V Rajhradě 1. září 2017            

                                                                                  Jarmila Mátlová

                                                                              ............................................

                                                                              vedoucí školní jídelny MŠ Rajhrad