Připravené akce pro školní rok 2018/2019

ZÁŘÍ 2019

 

 termín bude upřesněn

 Třídní schůzky s rodiči – po třídách

ŘÍJEN 2019

 

 

 V průběhu měsíce října bude zahájena spolupráce s místní knihovnou.

 Děti budou pravidelně navštěvovat knihovnu.

2. 10.2019

 Divadlo Koráb, pohádka "Kocour v botách", vstupné 45,- Kč

 

termín bude upřesněn

 Dle zájmu rodičů kroužek:

-          Angličtiny

-          Kroužek pro kluky

-         Dětská zumba

-         Divadelní a dramatický kroužek atd....

16. 10.2019

 Tvořivé odpoledne s rodiči " Podzimní tvoření"

LISTOPAD 2019

 

7.11.2019

 Divadlo Hrubec, pohádka Honza a drak, vstupné 40,- Kč

termín bude upřesněn

 Fotografování dětíi

PROSINEC 2019

 

 

 

 

 

4.12.2019

V průběhu měsíce prosince se děti budou připravovat na vánoce. Bude  

 probíhat výzdoba MŠ, svým krátkým vystoupením se budou děti  

 spolupodílet na kulturním programu při rozsvícení vánočního stromu

 v Rajhradě

Kouzelník Katona "Čertovské kouzlení", vstupné 50,- Kč

5.12.2019

 Mikuláš – děti v MŠ během dopoledne navštíví Mikuláš s čertem a  

 andělem a budou rozdělovat nadílku

11. 12. 2019

 

 

Termín upřesněn

 Vánoční besídka pro rodiče od 15.30 hod.

 Dopoledne bude v MŠ nadílka dárků u vánočního stromu a odpoledne  

 bude kulturní program pro rodiče.

Edukační stimulační skupiny pro přípravu dětí ke vstupu do ZŠ

LEDEN 2019

 

15.1.2019

 Hudební pořad "Ententýky do muziky, vstupné 30,- Kč

14. - 19. 1. 2019

 Karnevalový týden 

ÚNOR 2019

 

 19. - 2. 2019

 Divadlo Šikulka, vstupné 40,- Kč

BŘEZEN 2019

 

termín bude upřesněn

 Návštěva ZŠ Masarykova s nastávajícími školáky

termín bude upřesněn

 Třídní schůzka s rodiči budoucích školáků za přítomnosti zástupce ZŠ, pravděpodobně v budově ZŠ, Masarykova 96, Rajhrad

26.3.2019

 Medouškovo divadlo,vstupné 20,- Kč

DUBEN 2019

 

9.4.2019

 Divadlo Špilberg „Králící z klobouku“ vstupné 45Kč

KVĚTEN 2019

 

14.5.2019

 Den rodiny 

termín upřesněn

 Výlet tříd

ČERVEN 2019

 

        1. 6. 2019        

MDD – oslava dne dětí 

 

termín upřesněn

11. 6. 2019

 Rozloučení s předškoláky s Divadlem Koráb, vstupné upřesníme

Mgr. Vojkůvka – „Hudba pro radost“ – vstupné 45,- Kč. 

během června

 Výstava výtvarných prací dětí na plotě před MŠ

 

 

 

 

 

V průběhu školního roku budeme s dětmi navštěvovat různé kulturní akce – dle aktuální nabídky (výstava Střední zahradnické školy v době adventu a na Velikonoce, výstava betlémů, výstava v knihovně. O termínech akcí budete včas informováni.

 

Možné akce:

-          Sezení se sestrou Jindřiškou – vzdělávací seminář (téma dle domluvy – Advent, Vánoce atd.)

-          Pravidelná návštěva knihovny Rajhrad se čtením pohádek

-          Návštěva záchranné stanice

-          Návštěva Památníku písemnictví

-          Návštěva Planetária v Brně

-          Exkurze hasičské, policejní stanice

 

Více zde: https://msrajhrad.webnode.cz/akce/
Vytvořte si vlastní stránky zdarma: https://www.webnode.cz