Připravené akce pro školní rok 2017/2018

ZÁŘÍ 2017

 

 termín bude upřesněn

 Třídní schůzky s rodiči – po třídách

ŘÍJEN 2017

 

 

 V průběhu měsíce října bude zahájena spolupráce s místní knihovnou.

 Děti budou pravidelně navštěvovat knihovnu.

termín bude upřesněn

 Sportovní odpoledne s rodiči / Drakiáda

termín bude upřesněn

 Dle zájmu rodičů kroužek:

-          Angličtiny

-          Vědecký kroužek

-          Lyžování

-          Bruslení

17. 10.2017

 Kouzelník Katona, vstupné 50Kč 

LISTOPAD 2017

 

21. - 22. 11.2017

 Fotografování dětí - dle zájmu rodičů, portréty

30.11.2017

 Divadlo „Vánoce, aneb cesta do Betléma“, vstupné 45Kč

PROSINEC 2017

 

termín bude upřesněn

 V průběhu měsíce prosince se děti budou připravovat na vánoce. Bude  

 probíhat výzdoba MŠ, svým krátkým vystoupením se budou děti  

 spolupodílet na kulturním programu při rozsvícení vánočního stromu

 v Rajhradě

5.12.2017

 Mikuláš – děti v MŠ během dopoledne navštíví Mikuláš s čertem a  

 andělem a budou rozdělovat nadílku

12. 12. 2017

 Vánoční besídka pro rodiče od 15.30 hod.

 Dopoledne bude v MŠ nadílka dárků u vánočního stromu a odpoledne  

 bude kulturní program pro rodiče.

LEDEN 2018

 

 termín bude upřesněn

 Od měsíce ledna budou zahájeny Edukačně stimulační skupiny

 pro  přípravu dětí ke vstupu do ZŠ

30. 1. 2018

 Divadlo Šikulka „Tři pohádky“. „Nepořádný medvídek, O  

neposlušném Matýskovi, Kamarádi z Antarktidy“ 

vstupné 40 Kč.

ÚNOR 2018

 

 19. - 25. 2. 2018

 Masopustní veselí v MŠ (po třídách)

BŘEZEN 2018

 

termín bude upřesněn

 Návštěva ZŠ Masarykova s nastávajícími školáky

termín bude upřesněn

 Třídní schůzka s rodiči budoucích školáků za přítomnosti zástupce ZŠ 15.30 hod., třída Medvídku hl. Budova MŠ

28.3.2018

 Velikonoční tvoření s rodiči

DUBEN 2018

 

10. 4. 2018

 Divadlo Špilberg „Kocourek Modroočko“ vstupné 45Kč

KVĚTEN 2018

 

15.5.2018

 Den rodiny 

30.5.2018

 Výlet třídy Medvídků a Berušek

ČERVEN 2018

 

1. 6. 2018

výlet ostatních tříd

 MDD – oslava dne dětí - třída Medvídků a Berušek

5.6. 2018

12. 6. 2018

 Rozloučení s předškoláky

Mgr. Vojkůvka – „Hudba pro radost“ – vstupné 40 Kč. 

během června

 Výstava výtvarných prací dětí na plotě před MŠ

 

 

 

 

 

V průběhu školního roku budeme s dětmi navštěvovat různé kulturní akce – dle aktuální nabídky (výstava Střední zahradnické školy v době adventu a na Velikonoce, výstava betlémů, výstava v knihovně, zajištění kulturního programu na rozloučení se školáky. O termínech akcí budete včas informováni.

 

Možné akce:

-          Sezení se sestrou Jindřiškou – vzdělávací seminář (téma dle domluvy – Advent, Vánoce atd.)

-          Muzikohrátky cena 50Kč

-          Návštěva záchranné stanice

-          Návštěva Památníku písemnictví

 

Více zde: https://msrajhrad.webnode.cz/akce/
Vytvořte si vlastní stránky zdarma: https://www.webnode.cz