Připravené akce pro školní rok 2019/2020

ZÁŘÍ 2019

 

 

 Třídní schůzky s rodiči – po třídách

ŘÍJEN 2019

 

 

 V průběhu měsíce října bude zahájena spolupráce s místní knihovnou.

 Děti budou pravidelně navštěvovat knihovnu.

22. 10.2019

 Divadlo Hrubec, pohádka " Princezna na hrášku", vstupné 45,- Kč

 

 

 

24. 10.2019

 Tvořivé odpoledne s rodiči " Podzimní tvoření" v 15,30 hod. po třídách

LISTOPAD 2019

 

26.11.2019

 Divadlo Šikulkja, 3 pohádky, vstupné 40,- Kč

termín bude upřesněn

 Fotografování dětíi

PROSINEC 2019

 

 

 

 

 

 

V průběhu měsíce prosince se děti budou připravovat na vánoce. Bude  

 probíhat výzdoba MŠ, svým krátkým vystoupením se budou děti  

 spolupodílet na kulturním programu při rozsvícení vánočního stromu

 v Rajhradě

5.12.2019

 Mikuláš – děti v MŠ během dopoledne navštíví Mikuláš s čertem a  

 andělem a budou rozdělovat nadílku

12. 12. 2019

 

 

Termín upřesněn

 Vánoční besídka pro rodiče od 15.30 hod.

 Dopoledne bude v MŠ nadílka dárků u vánočního stromu a odpoledne  

 bude kulturní program pro rodiče.

Edukační stimulační skupiny pro přípravu dětí ke vstupu do ZŠ

LEDEN 2020

 

28.1.2020

Divadlo Špilberk " Maxipes Fík",  vstupné 50,- Kč

 

 

ÚNOR 2020

 

termín bude upřesněn

 Karneval v jednotlivých třídách

BŘEZEN 2020

 

termín bude upřesněn

 Návštěva ZŠ Masarykova s nastávajícími školáky

termín bude upřesněn

 Třídní schůzka s rodiči budoucích školáků za přítomnosti zástupce ZŠ, pravděpodobně v budově ZŠ, Masarykova 96, Rajhrad

17.3.2020

 Divadlo Kejkle " O kůzlátkách", vstupné 45,- Kč

DUBEN 2020

 

termín bude upřesněn

 Divadlo Radost v Brně,  vstupné upřesníme

KVĚTEN 2020

 

15.5.2020

 Den rodiny 

termín bude upřesněn

termín bude upřesněn

 Výlet tříd

Focení tříd

ČERVEN 2020

 

        1. 6. 2020       

MDD – oslava dne dětí 

 

termín upřesněn

9. 6. 2020

 Rozloučení s předškoláky s Divadlem Koráb, vstupné upřesníme

Mgr. Vojkůvka – „Hudba pro radost“ – vstupné 50,- Kč. 

během června

 Výstava výtvarných prací dětí na plotě před MŠ

 

 

 

 

 

V průběhu školního roku budeme s dětmi navštěvovat různé kulturní akce – dle aktuální nabídky (výstava Střední zahradnické školy v době adventu a na Velikonoce, výstava betlémů, výstava v knihovně. O termínech akcí budete včas informováni.

 

Možné akce:

-          Sezení se sestrou Jindřiškou – vzdělávací seminář (téma dle domluvy – Advent, Vánoce atd.)

-          Pravidelná návštěva knihovny Rajhrad se čtením pohádek

-          Návštěva záchranné stanice

-          Návštěva Památníku písemnictví

-          Muzikohrátky

-          Exkurze hasičské, policejní stanice

 

Více zde: https://msrajhrad.webnode.cz/akce/
Vytvořte si vlastní stránky zdarma: https://www.webnode.cz